Съдържание на страницата

Публикации

Друг авторски продукт

Електронното обучение – основа за оптимизация на учебния процес

В. Тодоров

Друг авторски продукт 2007 (на български)

сп. CIO, септември, 2007

стр. 22-24