Съдържание на страницата

Начало

Владислав Иванов Тодоров

факултет „Стопанско управление”

Лесотехнически университет

София, България

Кратка биография

Роден на 22 октомври 1956 г. в гр.Свищов – градът на стоте първи неща. Родителите му се запознават в Прага, майка му е чехкиня от гр. Кладно, където са родени двамата му по-големи братя. По-късно семейството се премества в България, а петте деца израстват край Дунавския бряг.

През 1980 г. завършва магистратура в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, а през 1993 г. защитава докторска дисертация в „Руска академия за управление” в Москва, Русия.

Бил е преподавател по математика и информатика в средно училище, главен експерт и ръководител на сектор в администрацията на Министерски съвет на Република България, заместник-декан и декан на Факултет Стопанско управление на ЛТУ.

Владее руски и английски. Семеен, с едно дете.

Изтегли биография

Академични длъжности

 • ноем. 2011 – фев. 2016 Декан

  Лесотехнически университет

  Факултет „Стопанско управление”

 • окт. 2004 – ноем. 2011 Заместник-декан

  Лесотехнически университет

  Факултет „Стопанско управление”

 • 2022 – до сега Гост-преподавател

  Лесотехнически университет

 • 2002–2021 Доцент

  Лесотехнически университет

  Факултет „Стопанско управление”

  Катедра „Компютърни системи и информатика”

 • 1997–2002 Главен асистент

  Лесотехнически университет

  Факултет „Стопанско управление”

  Катедра „Компютърни системи и информатика”

Академична и научна мобилност

 • 2016–2019 University Associate

  Australia, Curtin University

  Faculty of Humanities

  Department Sustainability Policy Institute

 • 2009–2012 Visiting Academic

  Australia, Curtin University

  Faculty of Humanities

  Department Sustainability Policy Institute

 • 2006–2022 Хоноруван преподавател

  Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

  Лекционен курс по учебната дисциплина Геоинформатика за студенти ОКС Бакалавър, специалност Компютърни технологии в инженерната дейност.

Образование

 • 1990–1993 ОНС „доктор”

  Руска академия за управление, Москва, Русия
  www.ranepa.ru

  Тема: Изкуствен интелект в социалните изследвания – методологични и теоретични аспекти.

  Научна специалност: 01.01.12 Информатика

 • 1976–1980 Магистър по математика

  СУ „Св. Климент Охридски”, София, България
  www.uni-sofia.bg

  Факултет по Математика и информатика