Page content

Publications

Other author's products

Електронното обучение – основа за оптимизация на учебния процес

В. Тодоров

Other author's products 2007 (in bulgarian)

сп. CIO, септември, 2007

стр. 22-24