Съдържание на страницата

Тематични направления

Научни интереси

 • стопанското управление,
 • туризма,
 • селското стопанство,
 • природоползването,
 • опазването на околната среда.

Проекти

 1. Договор: НИС-Б-1087/2020
  Период: 16.03.2020 - 30.12.2021
  Научен ръководител: Аделина Иванова
  Екип: Владислав Тодоров, Радостина Попова-Терзийска, Елена Стефанова, Михаела Маринова
  No в РНД: 2411873

 2. Договор: НИС-Б-1073/2020
  Период: 16.03.2020 - 31.12.2021
  Научен ръководител: Николай Бърдаров
  Екип: Владислав Тодоров, Петър Антов, Мариана Калудова
  No в РНД: 2411943

 3. Договор: BG05M2OP001-2.009-0034
  Период: 02.06.2017 - 02.06.2019
  Научен ръководител: Нено Тричков
  Екип: Живко Гочев, Владислав Тодоров, Красимира Станева
  No в РНД: 2408583

 4. Договор: № 63-2014/2015
  Период: няма данни
  Научен ръководител: Явор Порязов
  Екип: Илко Добричов, Владислав Тодоров, Николай Нейков, Анна Добричова, Моника Симеонова, Кристин Дринова
  No в РНД: 2408467

 5. Договор: BG051PO001-3.3.06-0056
  Период: 22.07.2013 - 21.07.2015
  Научен ръководител: Веселин Брезин
  Екип: Диана Георгиева, Живко Гочев, Димитър Ангелски, Владислав Тодоров и др.
  No в РНД: 2408579

 6. Договор: BG051PO001-3.1.07-0041
  Период: 18.05.2013 - 30.04.2015
  Научен ръководител: Елизабета Вачкова
  Екип: Иван Палигоров, Николай Стоенчев, Владислав Тодоров и др.

 7. Договор: BG051РО001-4.3.04-0052
  Период: 11.10.2012 - 31.12.2014
  Научен ръководител: Веселин Брезин
  Екип: Диана Георгиева, Нено Тричков, Регина Райчева, Владислав Тодоров, Ненчо Делийски и др.
  No в РНД: 2408580

 8. Договор: № 30/13.04.2009
  Период: 13.04.2009 - 31.10.2011
  Научен ръководител: Владислав Тодоров
  Екип: Йорданка Станчева, Радослав Милчев

 9. Договор: № 111/17.04.2008
  Период: 17.04.2008 - 31.10.2010
  Научен ръководител: Владислав Тодоров
  Екип: Йорданка Станчева, Радослав Милчев

 10. Договор: № 113/17.04.2008
  Период: 17.04.2008 - 31.10.2010
  Научен ръководител: Боянка Желязова
  Екип: Владислав Тодоров, Радослав Милчев, Анна Розева

 11. Договор: № 22/23.05.2006
  Период: 23.05.2006 - 30.11.2006
  Научен ръководител: Радослав Милчев
  Екип: Боянка Желязова, Владислав Тодоров, Анна Розева

 12. Договор: № 92/07.04.2005
  Период: 07.04.2005 - 30.11.2005
  Научен ръководител: Радослав Милчев
  Екип: Боянка Желязова, Владислав Тодоров

 13. Договор: № 106/08.03.2004
  Период: 08.03.2004 - 30.11.2004
  Научен ръководител: Владислав Тодоров
  Екип: Йорданка Станчева, Радослав Милчев

 14. Договор: № 64/02.06.2003
  Период: 02.06.2003 - 30.11.2003
  Научен ръководител: Владислав Тодоров
  Екип: Йорданка Станчева, Радослав Милчев

 15. Договор: № 38/10.07.2002
  Период: 10.07.2002 - 30.11.2002
  Научен ръководител: Владислав Тодоров
  Екип: Йорданка Станчева, Радослав Милчев, Соня Бенчева