Съдържание на страницата

За контакт

 • Адрес: София 1756,
  бул. Климент Охридски 10,
  ЛТУ, сграда А, ет. 2, каб. 128
 • Телефон: (+359 2) 919 07 338
  (+359 2) 868 08 04
 • Факс: (+359 2) 868 08 04
 • e-mail: vtodorov@ltu.bg
 • Период: В определеното за консултации време

Лесотехнически университет

София, България

Програма: Летен, 2023/2024

ПОН

13:15 - 16:00

Иконометрия, лекция, СУ&АТ, І к. УЛК 2132

16:15 - 18:00

Иконометрия, упр., СУ&АТ, І к. УЛК 2132

ВТО

12:15 - 13:00

Консултации, сграда А, каб.128

СРЯ

08:15 - 10:00

Висша математика, упр., ТДМ, І к. 09 гр., 305 А

10:15 - 12:00

Висша математика, упр., ИД, І к. 22 гр., 305 А

ЧЕТ

09:15 - 12:00

Компютърна графика, упр., ЛА, І к. 16а гр., УЛК 2135

12:15 - 13:00

Консултации, сграда А, каб.128

ПЕТ

неприсъствен

свободен ден