Съдържание на страницата

Публикации

Учебник / Учебно пособие

Методическо ръководство в помощ на финансовия мениджмънт в горските стопанства

Порязов, Я.; Добричов, И.; Тодоров, Вл.; Нейков, Н.; Добричова, А.; Симеонова, М.; Дринова, Кр.

Учебник / Учебно пособие 2015 (на български)

София, Интел Ентранс, 2015

48 с. , ISBN: 978-954-2910-50-3

Учебен курс за работа с SPSS (електронен учебен курс за докторанти и млади учени), базиран на BlackBoard-ЛТУ

В. Тодоров

Учебник / Учебно пособие 2015 (на български)

Проект Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет, проект BG051PO001-3.3.06-0056 с бенефициент Лесотехнически университет

Ръководство за математически методи и модели в управлението, Част 1.

Милчев Р., Тодоров В.

Учебник / Учебно пособие 2013 (на български)

Академик Пъбликейшънс, София, 2013

107 с. , ISBN: 978-954-2940-12-9

Методика, технология и средства за изграждане на електронен курс за обучение: система за оценка на електронни материали за целите на дистанционното обучение в ЛТУ

Б. Желязова, А. Розева, В. Тодоров, Р. Милчев, М. Младенова

Учебник / Учебно пособие 2009 (на български)

София, Авангард прима, 2009

60 с. , ISBN: 978-954-323-588-9

Управленски информационни системи. Ч. 1, С увод в теория на информацията

В. Тодоров

Учебник / Учебно пособие 2006 (на български)

София : Издателска къща при ЛТУ, 2006. Учебникът е одобрен от МОН.

98 с. , ISBN-10: 954-332-019-5, ISBN-13: 978-954-332-019-5

Ръководство за обучение по бази данни на Access 97 for Windows

В. Тодоров

Учебник / Учебно пособие 1999 (на български)

София, Издателска къща при ЛТУ, 1999

173 с.

Руководство для потребителя системы „ПЭРОС”

Тодоров В. И., Тодорова Д. Т.

Учебник / Учебно пособие 1994 (на руски)

Москва, РАУ, 1994

35 с.

Стенотиписна система „ЦИТОСКРИПТ”: Методика и организация на обучението, Т. 1

В. Тодоров, Д. Христова

Учебник / Учебно пособие 1994 (на български)

София, ППС-ЕАД, 1994

155 с.

Стенотиписна система „ЦИТОСКРИПТ”: Методика и организация на обучението, Т. 2

В. Тодоров, Д. Христова

Учебник / Учебно пособие 1994 (на български)

София, ППС-ЕАД, 1994

116 с.

Стенотиписна система „ЦИТОСКРИПТ”: Методика и организация на обучението, Т. 3

В. Тодоров, Д. Христова

Учебник / Учебно пособие 1994 (на български)

София, ППС-ЕАД, 1994

118 с.