Съдържание на страницата

Публикации

Доклад от научна конференция

Domain Ontology of Social Sustainable Development.

Ivanova, A.; Deliyska, B.; Todorov, V.

Доклад от научна конференция 2021 (на английски)

AIP Conference Proceedings, Vol. 2333, 8 March 2021, Article number 110006,

ISSN: 0094-243X, ISBN: 978-073544077-7

Study of the structure of wood with the help of mathematical matrices

Bardarov N., Todorov Vl.

Доклад от научна конференция 2021 (на английски)

IV Международная научно-практическая конференция „Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса”. Кострома, 08-11 септември 2021

стр. 16-19 , ISBN: 978-5-8285-1144-0

Экологические аспекты строения древесины – Часть 1

Бърдаров Н., Тодоров Вл.

Доклад от научна конференция 2021 (на руски)

IV Международная научно-практическая конференция „Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса”. Кострома, 08-11 септември 2021

стр. 19-21 , ISBN: 978-5-8285-1144-0

Экологические аспекты строения древесины – Часть 2

Бърдаров Н., Тодоров Вл.

Доклад от научна конференция 2021 (на руски)

IV Международная научно-практическая конференция „Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса”. Кострома, 08-11 септември 2021

стр. 21-23 , ISBN: 978-5-8285-1144-0

Analysis of anatomical elements as wood texture characteristics

Bardarov N., Christoff N., Todorov V., Antov P., Kaludova M.

Доклад от научна конференция 2020 (на английски)

INNOvations in forest industry and engineering design. Xth International scientific and technical conference, 01-03 October, 2020, Sofia, Vitosha park hotel, Bulgaria

pp. 265-270 , ISBN: 978-619-7554-32-8

Formal-analytical description of wood for the purposes of the classification of wood species. Part 1. Quantitative levels.

Bardarov N., Todorov V., Antov P., Kaludova M.

Доклад от научна конференция 2020 (на английски)

INNOvations in forest industry and engineering design. Xth International scientific and technical conference, 01-03 October, 2020, Sofia, Vitosha park hotel, Bulgaria

pp. 271-276 , ISBN: 978-619-7554-32-8

The formal-analytical description of wood for the purposes of the classification of wood species. Part 2. Wood formulas.

Bardarov N., Todorov V., Antov P., Kaludova M.

Доклад от научна конференция 2020 (на английски)

INNOvations in forest industry and engineering design. Xth International scientific and technical conference, 01-03 October, 2020, Sofia, Vitosha park hotel, Bulgaria

pp. 277-284 , ISBN: 978-619-7554-32-8

Comparative analysis of cost-optimization methods of business organizations in the cloud environment

G. Ahmedova; V. Todorov

Доклад от научна конференция 2018 (на български)

Proceedings of Xth international scientific conference “E-Governance and E-Communications”, June 2018, Sozopol [in Bulgarian]

pp. 197-204 , ISBN: 978-619-167-368-1

Domain ontology of sustainable development in economy

A. Ivanova; B. Deliyska; V. Todorov

Доклад от научна конференция 2018 (на английски)

Proceedings of the 44th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’18)”, 08-13 June 2018, Sozopol, Bulgaria, AIP Publishing, Vol. 2048, Issue 1, 020004 (2018)

6 p. , ISSN: 0094-243X, ISSN: 1551-7616

Иновативни технологии в обучението в Лесотехнически университет, София

Б. Желязова; И. Палигоров; В. Тодоров

Доклад от научна конференция 2018 (на български)

Сборник научни доклади на VII-та национална научна конференция „Електронното обучение във висшите училища”, 20-23 септември 2018 г., Боровец, София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018

стр. 126-133 , ISBN: 978-954-07-4509-1

Calculation of Aggregate Quantitative Assessment for Sustainable Development Indicator Systems

Todorov V., Ivanova A.

Доклад от научна конференция 2017 (на английски)

Proceedings of 58th International Riga Technical University “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE’2017”, 13-14 October 2017, Latvia. Riga : Riga Technical University

pp. 126-127 , ISSN: 2256-0866, ISBN: 978-9934-22-000-5

Една модифицирана методика за изчисляване на комплексен индикатор за устойчивото развитие по системата от индикатори на НСИ

Иванова А., Тодоров В.

Доклад от научна конференция 2017 (на български)

Международна конференция „Автоматика и информатика’2017”, София, 04-06 октомври 2017 г., София : Union of Automations and informatics

стр. 297-300 , ISSN: 1313-1850

Нравственные парадигмы современой российской цивилизации

А. Блинов, Е. Сафонов, В. Тодоров

Доклад от научна конференция 2016 (на руски)

XVІІІ международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, 25-27 март 2016, Юндола; сп. „Управление и устойчиво развитие”, София : Лесотехнически университет, 2016, бр. 2., т. 57

стр. 97-102 , ISSN: 1311-4506

Съвременни тенденции за развитие на Еко СПА и Гео Уелнес туризма в България

Станева К.С., Маринов Е.Ц., Тодоров В.И.

Доклад от научна конференция 2013 (на български)

Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, т. 8, 2013

стр. 20-25 , ISSN: 1314-1937

Информационно осигуряване при управление на качеството на обучение при специалност „Алтернативен туризъм” в ЛТУ

Стоенчев, Н.; В. Тодоров

Доклад от научна конференция 2011 (на български)

Осма международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2011”, 17-18 юни 2011 г. (Сборник доклади от международна научна конференция), МВБУ Ботевград

стр. 900-913 , ISBN: 978-954-9432-43-5

Computer aided monitoring of indices for economic efficiency in woodworking enterprises

N. Neykov; A. Petkov; V. Todorov

Доклад от научна конференция 2010 (на английски)

7-th International Conference “Trieskove a beztrieskove obrabanie dreva 2010”, Terchova, Slovakia, 09 - 11 september 2010

pp. 351-356 , ISBN: 978-80-228-2143-8

Information Theory: Perspective on Modeling Sustainability

V. Todorov and D. Marinova

Доклад от научна конференция 2010 (на английски)

43rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-43), Hawaii, USA, 05-08 January 2010

pp. 1035-1044 , e-ISBN: 978-1-4244-5510-2, p-ISBN: 978-1-4244-5509-6, p-ISSN: 1530-1605

Climate Change and Global Green System of Innovation

D. Marinova and V. Todorov

Доклад от научна конференция 2009 (на английски)

UNESCO sponsored Conference “5th Dubrovnik Conference On Sustainable Development Of Energy, Water And Environment Systems”, Dubrovnik, Croatia, 29.09. – 03.10.2009, CD.

11 p. , ISBN: 978-953-6313-97-6

Improving current assets management in woodworking in Bulgaria

Neykov, N; Stoyanov, K.; Petkov, A.; V. Todorov

Доклад от научна конференция 2009 (на английски)

International Science Conference “Forestry, Wildlife and Wood Sciences for Society Development”, Prague, 16-18 april 2009

pp. 217-222 , ISBN: 978-80-213-2018-5

Integrated Pest Management in Agroforestry: Information Technologies Approach

V. Todorov, R. Miltchev, Y. Stancheva, N. Neykov

Доклад от научна конференция 2009 (на английски)

UNESCO sponsored Conference “5th Dubrovnik Conference On Sustainable Development Of Energy, Water And Environment Systems”, Dubrovnik, Croatia, 29.09. – 03.10.2009, CD.

9 p. , ISBN: 978-953-6313-97-6

Models of Sustainability

V. Todorov and D. Marinova

Доклад от научна конференция 2009 (на английски)

18th World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modelling and Simulation, Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand, Cairns, Australia, 13.-17.07.2009

pp. 1216-1222 , ISBN: 978-0-9758400-7-8

Sustainometrics and Information Theory

V. Todorov and D. Marinova

Доклад от научна конференция 2009 (на английски)

UNESCO sponsored Conference “5th Dubrovnik Conference On Sustainable Development Of Energy, Water And Environment Systems”, Dubrovnik, Croatia, 29.09. – 03.10.2009, CD.

12 p. , ISBN: 978-953-6313-97-6

Sustainometrics: Measuring Sustainability

V. Todorov and D. Marinova

Доклад от научна конференция 2009 (на английски)

18th World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modelling and Simulation, Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand, Cairns, Australia, 13.-17.07.2009

pp. 1223-1229 , ISBN: 978-0-9758400-7-8

Web-based Monitoring IT for Integrated Agroforestry Pest Management in Bulgaria: Problems, Solutions and Technology

V. Todorov, Y. Stancheva, R. Miltchev

Доклад от научна конференция 2009 (на английски)

International Science Conference “Forestry, Wildlife and Wood Sciences for Society Development”, Prague, 16-18.04.2009

pp. 327-332 , ISBN: 978-80-213-2018-5

Състояние и проблеми на електронната поддръжка на качеството на обучение в дистанционна форма по специалност „Стопанско управление” в ЛТУ

И. Палигоров, В. Тодоров, Р. Милчев, Б. Желязова

Доклад от научна конференция 2009 (на български)

Шеста международна конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование’2009: Висшето икономическо образование-изследване, обучение, иновации”, Правец, 19-20 юни 2009

стр. 259-267 , ISBN: 978-954-9432-37-4

Състояние и проблеми на качеството на обучение в дистанционна форма в ЛТУ

И. Палигоров, В. Тодоров

Доклад от научна конференция 2008 (на български)

Пета международна конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование’2008 - националната стратегия за висше образование и пазара на труда в България”, Правец, 13-14 юни 2008, сборник доклади

стр. 461-467 , ISBN: 978-954-9432-31-2

Модел на дистанционно обучение в магистърска степен на специалност „Стопанско управление” в ЛТУ

И. Палигоров, В. Тодоров, В. Брезин

Доклад от научна конференция 2006 (на български)

Втора национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Китен, 14-17 септември 2006

стр. 66-67

Educational aspects of Geoinformatics implementation (case study of Bulgaria)

Deliiska B., V. Todorov, A. Danchev

Доклад от научна конференция 2004 (на английски)

Proceedings of 3rd GIS Days in Turkey, 6-9.10.2004

pp. 163-170 , ISBN: 9753030185, 9789753030182

Обучението по ГИС в ЛТУ – софтуерни решения

В. Тодоров, И. Мяшков

Доклад от научна конференция 2004 (на български)

Материали от Национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 3-5 юни 2004

стр. 75-77

Методика и процедури за компютърна диагностика на степента от нападение от вредители по земеделските растения

Р.Милчев, В.Тодоров, Й.Станчева

Доклад от научна конференция 2003 (на български)

Сборник научни доклади от Юбилейна международна научна конференция 50 години Лесотехнически университет, 2-3 април 2003 г., София : секция Управление и устойчиво развитие : секция Фундаментални науки, София : ИК при ЛТУ, 2003 (София : Лотус)

стр. 149-152 , ISSN: 1311-4506

Comparison of test methods for evaluating tensile strength perpendicular to surface of wood particleboards

T. Todorov, J. Michailova, N. Staneva, V. Todorov

Доклад от научна конференция 2001 (на английски)

Drewno - Material XXI wieku, XV Konferencja naukowa, Warszawa, 13-14 listopada 2001

pp. 181-186 , ISBN: 8372740321, 9788372740328

Метод за оценка якостта на напречен опън на плочи от дървесни частици

Т. Тодоров, Ю. Михайлова, Н. Станева и В. Тодоров

Доклад от научна конференция 2001 (на български)

Сборник научни доклади „Качеството в Европа основа за развитие през 21 век” на ХІІ Научно-практическа национална конференция с международно участие „Качеството - за по-добър живот ’2001”, София, 5-6 ноември 2001

6 с. , ISSN: 2603-4387, ISSN: 1314-9563

Индикатори за устойчиво развитие, прилагани за оценка на качеството на живота и на околната среда: сравнителен анализ на опита на САЩ и Канада

В. Тодоров

Доклад от научна конференция 2000 (на български)

Сборник научни доклади „Качеството в Европа основа за развитие през 21 век” на ХІ Научно-практическа национална конференция с международно участие „Качеството – за по-добър живот’2000”, София, 7-8 ноември 2000

стр. 102 , ISSN: 2603-4387, ISSN: 1314-9563

Приложение на Интернет за развитие и използване на индикаторите за устойчиво развитие – проблеми и международен опит

В. Тодоров

Доклад от научна конференция 2000 (на български)

Сборни доклади на Третата научна конференция с международно участие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Интернет-среда за нови технологии в информационното общество. Книга 5., В. Търново, 2000

стр. 95-104

Дистанционно обучение по Бази данни на Access 97 for Windows: предпоставки, методика и организация

В. Тодоров

Доклад от научна конференция 1999 (на български)

Сборник доклади от 24та международна научна конференция “Information & Interaction: Proceedings”, Пловдив, 8-12 юни 1999

стр. 203-208

Интернет-проекти в средното образование на Европейския съюз (опит и изводи за българското образование)

В. Тодоров

Доклад от научна конференция 1998 (на български)

Сборник доклади на Юбилейна научна конференция с международно участие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Интернет-среда за нови технологии. Книга 1., В. Търново, 14-17 октомври 1998

стр. 149-159

Управление на екологическия риск: учебен компютърен модел за определяне, анализ и прогнозиране на екологическия риск „ПЕРОС”

В. Тодоров, Д. Тодорова

Доклад от научна конференция 1998 (на български)

Сборник научни доклади на IХ научно-практическа конференция с международно участие „Качеството – за по-добър живот’98”, София, 1998

стр. 149-159 , ISSN: 2603-4387, ISSN: 1314-9563

Интеллект как действующее начало субъекта

Тодоров В. И.

Доклад от научна конференция 1993 (на руски)

Резюме доклада на секции „Философские проблемы искусственного интеллекта” ХIХ Всемирного философского конгресса, Москва, 22-28 августа 1993

8 с.

Некоторые аспекты глобального информационного кризиса и возможности искусственного интеллекта для его разрешения

Тодоров В. И.

Доклад от научна конференция 1993 (на руски)

„Вернадский – Экология – Ноосфера”, Научная сессия, посвященная 130-летию со дня рождения В.И. Вернадского, Москва, 10 марта 1993

стр. 174-179