Съдържание на страницата

Публикации

Монография

Информационно моделиране на устойчивото развитие

Вл. Тодоров

Монография 2019 (на български)

София : Историческа мисъл, 2019 (София : Верен)

164 с. , ISBN: 978-619-91444-0-4

Cover

На състоянието, проблемите и тенденциите в развитието на моделирането на процесите на устойчиво развитие е посветена настоящата монография. Основна цел на изследването е анализът на някои теоретични и методологични проблеми, с които е свързан процеса на създаване, използване и интерпретиране на информацията за състоянието и динамиката на взаимодействието на системите в процеса към устойчиво развитие.